ทีมงานของเรา

Meet the Team

ทีมงาน ThaishopDesign / บริษัท ปันไอเดีย จำกัด

Wisanu

Wisanu (Nu)

CEO / Web Developer

Patcharin

Patcharin (Mick)

GM / Web Developer

Anussara

Anussara (Bom)

Office Manager / Web Developer

Naruemon

Naruemon (Pahn)

Project Manager / Web Developer

Porntiwa

Porntiwa (Ae)

Senior Web Developer

Rattikan

Rattikan (Bee)

Senior Graphic Designer

Ornanong

Ornanong (Orn)

Account Executive

Piyawat

Piyawat (Pao)

Web Developer