สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า

Rocket

เว็บที่ไม่ใส่เครดิต

checkSupport แก้ปัญหาเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
checkแก้ไข Bug, การแสดงผลผิดเพี้ยน
clear
clear
clear
clear
clear
Rocket

เว็บที่ใส่เครดิตจาก Thaishopdesign

checkSupport แก้ปัญหาเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
checkแก้ไข Bug, การแสดงผลผิดเพี้ยน
checkเปลี่ยนการตั้งค่า ข้อมูลติดต่อ, วิธีการชำระเงิน, วิธีการจัดส่งให้ฟรี
checkได้รับส่วนลด 10% เมื่อทำเว็บต่อไป
checkได้รับส่วนลด 50% เมื่อย้ายโฮสหรือย้ายโดเมน
checkแนะนำวิธีการใช้งาน / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ตลอดไป
checkบริการลบไฟล์ขยะ / ทำความสะอาดฐานข้อมูลให้ฟรี

Rocket Rocket

รายละเอียด

เว็บที่ไม่ใส่เครดิต

เว็บที่ใส่เครดิต

1. Support แก้ปัญหาเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้ check check
2. แก้ไข Bug, การแสดงผลผิดเพี้ยน check check
3. เปลี่ยนการตั้งค่า ข้อมูลติดต่อ, วิธีการชำระเงิน, วิธีการจัดส่งให้ฟรี clear check
4. ได้รับส่วนลด 10% เมื่อทำเว็บต่อไป clear check
5. ได้รับส่วนลด 50% เมื่อย้ายโฮสหรือย้ายโดเมน clear check
6. แนะนำวิธีการใช้งาน / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ตลอดไป clear check
7. บริการลบไฟล์ขยะ / ทำความสะอาดฐานข้อมูลให้ฟรี clear check