บริการดูแลเว็บไซต์

บริการดูแลเว็บไซต์

หมดปัญหาเว็บไซต์ล่ม เข้าใช้งานไม่ได้ ไม่มีเวลาอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ เรามีบริการดูแลเว็บไซต์ ช่วยท่านแก้ไข อัพเดทข้อมูล ลงบทความ ลงสินค้า และสำรองข้อมูลเว็บไซต์

Package A

฿5,000 บาท/ปี
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 1 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน เพิ่ม/ลด บัญชีธนาคาร
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • ออกโปรโมชั่น
 • เปลี่ยนแบนเนอร์ในเว็บไซต์
 • สอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์
 • ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ย้ายโฮส/ย้ายโดเมน ฟรี

 •  

 •  

Package B

฿10,000 บาท/ปี
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 1 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน เพิ่ม/ลด บัญชีธนาคาร
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • ออกโปรโมชั่น
 • เปลี่ยนแบนเนอร์ในเว็บไซต์
 • สอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์
 • ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ย้ายโฮส/ย้ายโดเมน ฟรี
 • ลงสินค้า 10 รายการ/เดือน
 • ลงบทความ 2 บทความ/เดือน
 • ทำแบนเนอร์โปรโมทสินค้า หรือ
  แบนเนอร์เล็ก 1 ชิ้น/เดือน (12 ชิ้น)

 •  

Package C

฿20,000 บาท/ปี
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 2 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน เพิ่ม/ลด บัญชีธนาคาร
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • ออกโปรโมชั่น
 • เปลี่ยนแบนเนอร์ในเว็บไซต์
 • สอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์
 • ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ย้ายโฮส/ย้ายโดเมน ฟรี
 • ลงสินค้า 20 รายการ/เดือน
 • ลงบทความ 4 บทความ/เดือน
 • ทำแบนเนอร์โปรโมทสินค้า หรือ
  แบนเนอร์เล็ก 2 ชิ้น/เดือน (24 ชิ้น)

 •  

Package D

฿30,000 บาท/ปี
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 4 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน เพิ่ม/ลด บัญชีธนาคาร
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • ออกโปรโมชั่น
 • เปลี่ยนแบนเนอร์ในเว็บไซต์
 • สอบถามวิธีการใช้งานเว็บไซต์
 • ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ย้ายโฮส/ย้ายโดเมน ฟรี
 • ลงสินค้า 30 รายการ/เดือน
 • ลงบทความ 5 บทความ/เดือน
 • ทำแบนเนอร์โปรโมทสินค้า หรือ
  แบนเนอร์เล็ก 2 ชิ้น/เดือน (24 ชิ้น)
 • ทำแบนเนอร์ใหญ่ในเว็บไซต์
  (Banner Slide) 1 ชิ้น/เดือน (12 ชิ้น)